Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?

Beroepenfeest

Is op 5 november 2019

 

Doe Dag

28 november 2019 | Bij u op locatie

Agenda

Welke beroepen ontmoeten we?

Zuidwest Friesland On Stage 2017

Zuidwest Friesland On Stage is voor de VMBO leerlingen van:
Nordwin College (VMBO) locatie Sneek, Marne College locatie Bolsward, Bogerman locaties Sneek, Balk en Koudum en RSG Magister Alvinus te Sneek, Praktijkonderwijs de Diken te Sneek, ISK te Sneek

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: