We kijken terug op een prachtige editie van Zuidwest Friesland On Stage 2023!

 

Op naar de 10e editie in 2024!

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?

Beroepenfeest 

Dinsdag 12 november 2024 | Sneker sporthal

 

Doe Dag

Donderdag 28 november 2024 | Bij u op locatie

Agenda

Welke beroepen ontmoeten we?

Dit is Zuidwest Friesland On Stage 2022!

Zuidwest Friesland On Stage is voor de vmbo leerlingen van:
Aeres (VMBO) locatie Sneek, Marne College locatie Bolsward, Bogerman locaties Sneek en Koudum en RSG Magister Alvinus te Sneek, Praktijkonderwijs de Diken te Sneek, ISK te Sneek

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: