Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?

Beroepenfeest

2 november 2021

Locatie: Sneker Sporthal te Sneek

Doe Dag

25 november 2021 | Bij u op locatie

Corona update en agenda

Welke beroepen ontmoeten we?

Zuidwest Friesland On Stage 2017

Zuidwest Friesland On Stage is voor de vmbo leerlingen van:
Nordwin College (VMBO) locatie Sneek, Marne College locatie Bolsward, Bogerman locaties Sneek en Koudum en RSG Magister Alvinus te Sneek, Praktijkonderwijs de Diken te Sneek, ISK te Sneek

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: