Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?

Beroepenfeest 

Dinsdag 12 november 2024 | Sneker sporthal

 

Doe Dag

Donderdag 28 november 2024 | Bij u op locatie

Agenda

Welke beroepen ontmoeten we?

Dit is Zuidwest Friesland On Stage!

Zuidwest Friesland On Stage is voor de vmbo en praktijkschool leerlingen van:
Aeres (VMBO) Sneek, Marne college Bolsward, csg Bogerman locaties Sneek en Balk, RSG Magister Alvinus Sneek, Praktijkonderwijs de Diken Sneek, Perspectief10-14 te Sneek en de Internaitionale Schakelklas (ISK) te Sneek.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: