#BEROEPENFEEST #VMBO

Beroepenfeest voor jongeren en beroepsbeoefenaren op een 
Positief (beroeps)Podium voor het VMBO. Want:
ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?

FOTO'S 2E EDITIE ZW FRIESLAND ON STAGE (10 NOV 2015)
 3e EDITIE ZW FRIESLAND ON STAGE 1 NOV 2016
DOE DAG 24 NOV 2016


AMBASSADEURS: Mevr. G. Akkerman - Wethouder Onderwijs &
de heer M. Offinga - Wethouder Economische Zaken 

 

Dromen & Doen bij het #beroepenfeest van On Stage voor VMBO leerlingen van het Nordwin College (VMBO) locatie Sneek |  Marne College locatie Bolsward | Bogerman locaties Sneek, Wommels en Koudum | RSG Magister Alvinus te Sneek |  SG Gaasterland te Balk | ROC Friese Poort te Sneek

(durf jij te kijken waarom we niet zonder (v)mbo-ers kunnen?!)

ONDERWIJS ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:


 

© On Stage 2016 | algemene voorwaarden

Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.